+ 86 15221069629
EN
Բոլոր բաժինները

Տեսանյութ

Դու այստեղ ես : Տուն>Տեսանյութ

 • SZY ՊՎՔ 200 խողովակի արտամղման գիծ
 • SZY ՊՎՔ 40 Կրկնակի ելքի խողովակի արտածման գիծ
 • SZY ՊՎՔ 40 Կրկնակի ելք ունեցող խողովակների արտահոսքի գիծ 1
 • SZY HDPE 2600 Խողովակների դուրսբերման գիծ
 • SZY HDPE 1400 Խողովակների դուրսբերման գիծ
 • SZY HDPE 1200 Խողովակների դուրսբերման գիծ
 • SZY HDPE 800 Խողովակների դուրսբերման գիծ
 • SZY HDPE 110 Խողովակների դուրսբերման գիծ
 • SZY HDPE 90 Խողովակների դուրսբերման գիծ
 • SZY 600 ծալքավոր խողովակի արտածման գիծ
 • SZY 600 ծալքավոր խողովակների արտահոսքի գիծ 1
 • SZY 500 հորիզոնական ծալքավոր խողովակի արտածման գիծ